Onderzoek naar de toekomst van het Broederhuis in Huijbergen

3 maanden geleden gepubliceerd

Het Broederhuis in Huijbergen, dat al eeuwenlang een belangrijke rol speelt in het dorp en de bredere omgeving, wordt momenteel onderzocht op een passende invulling en rol voor de toekomst. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het dorpsplatform en -coöperatie Huijbergen, zorgorganisatie tanteLouise, leefgemeenschap De Huijberg en de gemeente Woensdrecht.

Verbinding met de gemeenschap

De Broeders zijn al eeuwenlang nauw verbonden met de Huijbergse bevolking, de gemeente Woensdrecht en iedereen die ondersteuning nodig heeft. Het Broederhuis is een gastvrije plek waar ontmoeting, spiritualiteit en ecologie samenkomen. Het pand zal in de toekomst deze waarden blijven uitdragen.

Mogelijke toekomstplannen

Er wordt gekeken naar mogelijkheden om het Broederhuis deels ter beschikking te stellen aan de dorpsgemeenschap. Een idee dat naar voren is gekomen, is om het pand breder in te vullen, waarbij wonen gecombineerd wordt met zorg voor meer inwoners van Huijbergen. De gemeente Woensdrecht staat achter dit initiatief van een zogenaamd zorgbuurthuis.

Eerste verkennend onderzoek

Een eerste verkennend onderzoek toont aan dat de drie vleugels van het Broederhuis mogelijkheden bieden om meerdere voorzieningen te combineren. De Broeders en andere bewoners kunnen op deze manier hun leven leiden zoals zij gewend zijn, terwijl zorginkoop en andere voorzieningen gezamenlijk en naar behoefte geregeld kunnen worden.

Volgende stappen

De volgende stap in het planningsproces is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek zal duidelijkheid geven over de zakelijke kant van het plan, de financiële consequenties en de vorm waarin het plan het beste kan worden gerealiseerd, met respect voor alle betrokkenen.